Vi er en dansk forening stiftet den 6.6.1950.

Foreningens formål er er virke som kontakt, samarbejde og meningsudveksling mellem foreningens medlemmer ved at arrangere foredrag, diskussioner, gruppearbejde, studiebesøg eller andre aktiviteter.

Som ordinære medlemmer kan optages: Teknikere beskæftiget i danske malevare- og trykfarve-virksomheder eller hos branchens råvare-, halvfabrikat- eller maskinleverandører, eller som er beskæftiget i institutter, laboratorier eller undervisningsanstalter, der arbejder med malevare- og trykfarvetekniske emner. Desuden kan efter bestyrelsens skøn optages personer med tilsvarende beskæftigelse i udlandet samt personer i Danmark, der er interesseret i malevare- og trykfarveindustriens videnskabelige og tekniske problemer. 

Vi har et tæt samarbejde med de skandinaviske søsterforeninger:

Färg och Lacktekniska Föreningen i Finland
Färg och Lacktekniska Föreningen i Sverige
Norsk Maling- og Laktekniska Forningen i Norge
i den nordiske forening Skandinaviske Lackteknikers Förbund.

Desuden har vi et samarbejde med den engelske forening OCCA.

Hvad laver vi?
Med denne introduktion vil vi gerne fortælle dig om nogle af de aktiviteter, som Du vil komme mest i berøring med.

Bestyrelsen bestræber sig på at arrangere 5 - 7 møder i København og 4 - 6 møder i Jylland om året, og disse vil være foredrag efter arbejde, om aktuelle emner, i bredest mulige forstand, fx.:

Nye forskningsresultater fra industrien
Præsentation af nye produkter, lovgivning m.v.
Tema dag hvor et emne belyses fra mange vinkler
En årlig udflugt evt. med virksomhedsbesøg.

Foruden indbydelse til deltagelse i disse møder, vil du også modtage "Färg och Lack Skandinavia", der er medlemsblad for alle de skandinaviske foreninger af Lak- og Farvekemikere.

Du vil bl.a. finde artikler af såvel skandinaviske som internationale forskere om deres seneste resultater, ligesom der er meddelelser om og referater af afholdte møder i de forskellige foreninger.

Bestyrelsen ønsker så aktive medlemmer som muligt, og vi opfordrer dig til at komme med forslag til foredrag, emner, ændringer samt artikler til vort medlemsblad.