Velkommen til Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening

Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening (NMLF) er foreningen for alle som jobber innen maling- og lakkindustrien i Norge, uansett om det er interiør, exteriør, dekorativ eller beskyttende maling. NMLF har pr. i dag (2018) ca. 233 medlemmer fra mange forskjellige bedrifter og institutter.

NMLF arrangerer årsmøte for medlemmer i oktober hvert år. I tillegg arrangeres et vårmøte i Sandefjord hver vår,  og et julemøte.

NMLF er medlem av Skandinaviska Lackteknikeres Förbund (SLF)

  
Fotografi: ©Anette Nordskog