Styret i NMLF

Styret i NMLF består fra Januar 2019 av:

Avaldes@carboline.com
FormannOlav Marstokk, Jotun AS olav.marstokk@jotun.no
KassererJulie Öblom Skogli, Jotun ASjulie.oblom.skogli@jotun.no
SekretærBirger Friis Eriksen, IMCD
StyremedlemMikko Kujala, Carboline Norway AS
StyremedlemÅge A Valdes, Carboline Norway ASMKujala@carboline.com


Hvis du vil ta kontakt med oss, kan du skrive direkte til en av adressene over, eller fylle ut følgende skjema:    

 

 
 
 
Code Image
menu
menu
 
Sikkerhets kode benyttes for å forhindre spam / verifisere at det er et menneske som fysisk fyller ut dette skjema. Dersom koden er vanskelig å lese kan du generere en ny.