Medlem i NMLF

Medlemmer i NMLF får invitasjoner til foreningens medlemsmøter som arrangeres fire ganger i året. Medlemmene får delta på arrangementene med redusert deltageravgift, og får dermed være en del av et nettverk som er både et faglig og sosialt treffpunkt for alle som jobber innen maling- og lakkrelatert industri i Norge. På landsmøtet som holdes hver høst inviteres også internasjonale foredragsholdere. Dessuten mottar alle medlemmer bladet Färg & Lack, som gis ut av SLF fire ganger i året og sendes til alle SLFs medlemmer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ønsker du å bli medlem, gå til kontaktmenyen og fyll inn skjema.