Medlem i NMLF

Medlemmer i NMLF inviteres til foreningens medlemsmøter som arrangeres tre ganger i året. Medlemmene deltar på arrangementene til redusert deltageravgift, og får dermed være en del av et nettverk som er både et faglig og sosialt treffpunkt for alle som jobber innen maling- og lakkrelatert industri i Norge. På årsmøtet, som holdes hver høst, inviteres også foredragsholdere fra inn- og utland. I tillegg mottar alle medlemmer bladet Färg & Lack, som gis ut av SLF fire ganger i året og sendes til alle SLFs medlemmer i Norge, Sverige, Danmark og Finland enten i papirform eller elektronisk.

Ønsker du å bli medlem, gå til kontaktmenyen og fyll inn skjema.