Om NMLF

Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening ble stiftet 30. september 1948, og har siden den gang vært et viktig møtested for alle som jobber innen maling- og lakkrelatert industri i Norge.

I årene etter andre verdenskrig var det i Norge et stort behov for gjenoppbygnings- og vedlikeholdsmaterialer. Maling- og lakkfabrikkene foretok en sterk utbygging av sin kapasitet, samtidig som det kom nye råstoffer på markedet som gav grunnlag for nye malingtyper, som f. eks. dispersjons- og lateksmalinger, alkydmalinger, epoksy og vinyl. Som et resultat av dette ble malingsindustreien mer profesjonell, og behovet for å ansette flere kjemikere med relevant utdannelse ble større.

Samtidig hadde maling- og lakkteknikere i både USA, England og en del andre europeiske land dannet foreninger og sammenslutninger for å høyne det tekniske nivået ved foredrag, diskusjoner og ekskursjoner. Siv. ing. Johan Otto Scheel tok initiativ til dannelsen av en norsk forening som fikk navnet Norske maling- og lakkjemikeres forening i 1948. Foreningens medlemstall steg raskt fra 30 i 1948 til over 100 i 1951 og godt over 200 på 60-tallet. I 1962 ble foreningens navn forandret til Norsk maling- og lakkteknisk forening.

Norsk maling- og lakkteknisk forening (NMLF) er i dag medlem i Skandinaviska lakkteknikers förbund (SLF), som foruten den norske foreningen, også har de andre nordiske landenes foreninger (Sverige, Danmark og Finland) som medlemmer. NMLF samarbeider også nært med Oil and Colour Chemists Associaction (OCCA) i Storbrittania og Federation de Association de Technicien des Industries de Peinture, Vernis, Emaux et Encres d'Impremerie de l'Europe Continental (FATIPEC) som har de øvrige kontinentaleuropeiske landenes foreninger som medlemmer. I 2019 har foreningen ca. 227 medlemmer.


NMLFs Æresmedlemmer:
Kåre Kleive
Michael Aamodt