SLF
Copyright 2014 FLF

Välkomna till Färg och Lacktekniska Föreningen

Färg och Lacktekniska Föreningen är den svenska delen av SLF, Skandinaviska lackteknikers förbund. Vi är en ideell förening med syfte att öka kunskap och kontakter inom färgbranschen. Medlemskapet är personligt.

Medlemmarna är anställda hos tillverkare av målarfärg, industrifärg, tryckfärg, spackel och närliggande industri samt råvaruleverantörer.

Vi bedriver verksamhet via tre lokalavdelningar (Stockholm, Göteborg och Malmö) som anordnar lokala föreläsningar flera gånger per år. Varje år anordnas också ett rikstäckande Årsmöte av någon av lokalavdelningarna.

Hemsidan är framför allt till för våra medlemmar som här lätt kan logga in sig och på så sätt kunna få del av aktuellt material från föreläsningar, hitta kollegor i vårt medlemsregister och annan aktuell information.

Ett medlemskap i Färg & Lacktekniska föreningen ger automatiskt medlemskap i SLF och en prenumeration på tidningen Färg & Lack Scandinavia. Medlemsavgiften fastställs varje år på Årsmötet och är för närvarande 500 SEK. Du behöver inte vara medlem för att deltaga på en föreläsning men medlemmar har alltid förtur och betalar mindre för att deltaga.

Är du intresserad av medlemskap ? Läs igenom våra stadgar och kika på listan med funktionärer och skicka mail till någon av oss i styrelsen.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen Färg och Lacktekniska Föreningen, Sverige