SLF
Copyright 2014 FLF

Ansökan om medlemskap

Välkommen med din ansökan till Färg och Lacktekniska Föreningen!

Skicka medlemsansökan per E-post till Sverigesekreteraren sweden.secretary@slfpaint.org. Ansökan ska innehålla: Namn, företag, adress samt E-postadress.Fördelar med att vara medlem i Färg och Lacktekniska Föreningen

Våra lokalavdelningar (Stockholm, Göteborg och Malmö) anordnar lokala föreläsningar flera gånger per år.
Varje år anordnas också ett rikstäckande Årsmöte av någon av lokalavdelningarna med föreläsningar
Genom att aktivt delta på våra möten får du ett bredare kontaktnät och du träffar kollegor i branschen.

Ett medlemskap i Färg & Lacktekniska föreningen ger automatiskt medlemskap i SLF och en prenumeration på tidningen Färg & Lack Scandinavia. Medlemsavgiften fastställs varje år på Årsmötet och är för närvarande 500 SEK.
Du behöver inte vara medlem för att deltaga på en föreläsning men medlemmar har alltid förtur och betalar mindre för att deltaga.