SLF
Copyright 2014 FLF

Länkar

Nedan finner du länkar till föreningar och institut:


Föreningar

FATIPEC (Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries). www.fatipec.com

OCCA (Oil and Colour Chemists' Association)


Konferenser

ETCC 2016 (European Technical Coatings Conference)

ECS 2017 (European Coatings Show)

European Coatings 


Forskningsinstitutioner

SINTEF

SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)

Norsk Treteknisk Institutt