top of page
paper-571937_1920.jpg

MEMBER OF

ABCD

Contact

STYRET I NMLF

Styret i NMLF består fra Januar 2019 av:

OLAV MARSTOKK, JOTUN AS

Forman

CLEO OTTERBECH, JOTUN AS

Kasserer

BIRGER FRIIS ERIKSEN, IMCD

Sekretær

RUNE NILSEN, CARBOLINE NORWAY AS

Styremedlem

ÅGE A VALDES, CARBOLINE NORWAY AS

Styremedlem

bottom of page