top of page
texture-2613518_1920.jpg

Om os .....

Vi er en dansk forening stiftet den 6. juni 1950.


Foreningens formål er, at virke som kontakt for samarbejde og meningsudveksling mellem foreningens medlemmer ved at arrangere foredrag, diskussioner, gruppearbejde, studiebesøg eller andre aktiviteter.


Som ordinære medlemmer kan optages:

  • Teknikere beskæftiget i den danske malevare- og trykfarvebranche

  • Teknikere ansat hos branchens råvare-, halvfabrikata- eller maskinleverandører

  • Teknikere som er beskæftiget i institutter, laboratorier eller undervisningsanstalter, der arbejder med malevare- og trykfarvetekniske emner

  • desuden kan der, efter bestyrelsens skøn, optages personer med tilsvarende beskæftigelse i udlandet, samt personer i Danmark, der er interesseret i malevare- og trykfarveindustriens videnskabelige og tekniske problemer


Vi har et tæt samarbejde med de skandinaviske søsterforeninger:
Färg och Lacktekniska Föreningen i Finland
Färg och Lacktekniska Föreningen i Sverige
Norsk Maling- og Laktekniska Foreningen i Norge
i den nordiske forening Skandinaviske Lackteknikers Förbund.
Desuden har vi et samarbejde med den engelske forening OCCA.

 

Hvad laver vi?
Med denne introduktion vil vi gerne fortælle dig om nogle af de aktiviteter, som vi arrangerer.
Bestyrelsen bestræber sig på, at arrangere 5 - 7 møder i København og 4 - 6 møder i Jylland om året. Disse aktiviteter vil kunne være foredrag afholdt i forlængelse af arbejdsdagen om aktuelle emner som kunne være:

  • Nye forskningsresultater fra industrien

  • Præsentation af nye produkter

  • Ændringer i lovgivningen

  • Tema dag hvor et emne belyses fra flere vinkler

  • En årlig udflugt evt. med virksomhedsbesøg

Foruden indbydelse til deltagelse i disse møder, vil du også modtage "Färg och Lack Skandinavia" i elektronisk form. Det er medlemsbladet for alle de skandinaviske foreninger af Lak- og Farvekemikere.
Du vil bl.a. finde artikler af såvel skandinaviske, som internationale forskere om deres seneste resultater, ligesom der er meddelelser om og referater af afholdte møder i de forskellige foreninger.
Bestyrelsen ønsker så aktive medlemmer som muligt, og vi opfordrer dig til at komme med forslag til foredrag, emner, ændringer samt artikler til vort medlemsblad.

bottom of page